Vorlesungen

Seminare

Arbeitsgemeinschaften

Staatsrecht II: Grundrechte
(2. Fachsemester)

AG-Leiter:
Wiss. Mit. David Hartung

 

Staatsrecht II: Grundrechte
(2. Fachsemester)

AG-Leiterin:
Wiss. Mit. Merle Zocher

Beginn: 07.05.2024

 

AG-Angebot im Wintersemester

Staatsrecht I – Staatsorganisationsrecht
(1. Fachsemester)

Allgemeines Verwaltungsrecht
(3. Fachsemester)